Munkám

Az elmúlt évek eredményeiről röviden

Szerethető települést építettünk

A most véget érő választási ciklusban a budaörsiek támogatásának köszönhetően a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltjei kaptak lehetőséget valamennyi választókerületben az önkormányzati képviselői feladatok ellátására és a polgármesteri tisztség betöltésére is. Az elmúlt öt évben igyekeztünk ennek a bizalomnak megfelelni.
Célunk, ahogy azt öt évvel ezelőtt ígértük, hogy Budaörs egy minden szempontból élhető, szerethető város legyen. A településfejlesztés minden elemére odafigyeltünk: a környezet megóvásától, a kulturális és sportolási lehetőségek bővítésén, az oktatás szín- vonalának megőrzésén, a szociális és egészségügyi intézményrendszer tökéletesítésén át a közbiztonság javításáig. Mindezek érdekében számtalan fontos beruházás is megvalósult.


Bevált a gazdasági stratégiánk

A megtelepedett cégek száma nem csökkent ebben a választási ciklusban sem, egy tudatosan végigvitt helyi gazdaságpolitika eredményeként. Fontos tudni, hogy a város ezen cégek adóforintjaiból tudja fenn- tartani azt a színvonalat, amely kiemeli a magyarországi települések közül.
Ugyanakkor igyekeztünk máshonnan is forrásokhoz jutni: az elmúlt öt évben sikeres pályázatok- nak köszönhetően 2,5 milliárd forintnyi támogatás érkezett Budaörsre. Ebből a legnagyobb tétel az az 1,5 milliárd forint, amelyből a fővárossal közös csatornaépítési projekt (BKISZ) budaörsi része valósult meg.


Megújult az óvodák harmada

Városunkban jelenleg kilenc önkormányzati óvoda működik, amelyből három is megújult az elmúlt öt évben.
A jelenlegi önkormányzati választási ciklus első beruházásaként a Kincskereső Óvoda egy új és egy felújított épületét adtuk át, amelynek több mint 400 millió forintos költségét az önkormányzat saját forrásból állta.
A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában még 2014-ben létrejött egy új épület, 2018-ban pedig az itt található régi is megújult, és napelemek kerültek a tetejére. Ezzel párhuzamosan a Clementis utcai központjának belső terei is megújultak.
Jelentős beruházás volt a negyven éve épült Csillagfürt Óvoda rekonstrukciója is, ahol az épület kívül-belül megújult, és a bútorzatot is kicserélte az önkormányzat.
Több intézményben modernizáltuk a játszóud- vart, így például a Vackor és a Mákszem óvodákban vagy a Százszorszép bölcsődében.


Új iskola épült, többet korszerűsítettünk

Régi adósságot törlesztett azzal az önkormányzat, hogy új iskolát épített az Árpád utcában az értelmileg enyhe fokban sérült és középsúlyos értelmi fogyaté- kos tanulóknak, amely mintegy ötszáz négyzetméte- ren biztosít XXI. századi körülményeket számukra. Az elmúlt öt év fontos fejlesztése volt a Bleyer Jakab Általános Iskolában a tornacsarnok felújítása és egy külső, könnyűszerkezetes tornacsarnok építése.
Az Illyés Gyula Gimnázium, az 1. Számú Általános Iskola és a Kamaraerdei Óvoda mellett napelemes rendszer került a Rózsa utcai oktatási intézmény, a Herman Ottó Általános Iskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola épületére, amely intézmények energetikai korszerűsítése is megtörtént pályázati pénzből.


Bővült az egészségközpont

Az Egészségügyi Központ a tulajdonosváltást követő- en lendületes fejlődésnek indult. A nyáron megkez- dődött a Kossuth Lajos utcai épület teljes felújítása, amely jelenleg is zajlik. Ezt a szolgáltató önerőből finanszírozza, így az önkormányzatnak nem kell erre költenie.
Az elmúlt években új gasztroenterológiai rendelő nyílt, a szakrendelők új épületrészt vehettek birtokba a Farkasréti úton, az egész közép-kelet-európai régióban elsőként itt vált elérhetővé a jóindulatú emlődaganatok műtét nélküli eltávolítása, most szeptembertől pedig beindult a gyermekorvosi ügyelet is.
2018 októberében adtuk át a felújított Lévai utcai orvosi rendelőt és védőnői szolgálatot, ahol megszé- pültek és akadálymentessé váltak a belső terek.


Gondoskodunk az idősekről, rászorultakról

A város központjában sikerült helyet találni a Budaörsön működő nyugdíjaskluboknak: a Szabadság úton felépült Nyugdíjasház 235 négyzetméterén a 2016-os átadás óta aktív közösségi élet zajlik.
A beruházásra közel 100 millió forintot fordított az önkormányzat.
Jelenleg a Zombori utcai idősotthon bővítése zajlik: új, 1300 négyzetméteres épületszárny jön létre, amelyben 32 idős ember kaphat majd elhelyezést a meglévő 48 mellett.
Az állam 2015-ben gyökeresen átalakította a szociális ellátási rendszert. Megszüntették a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági közgyógyellátás finanszírozását. Ezeket mind saját forrásból kellett pótolnia
az önkormányzatnak; csak pénzbeli juttatásokra 350 millió forintot költünk évente.
Budaörsön a rászorulók 22-fajta segítséget vehetnek igénybe az ingyenes üdültetéstől a szemétszállítási díj átvállalásán át a lakások akadálymentesítéséig. Ez a védőháló kiterjed az idősekre, betegekre, fogyatékkal élőkre vagy éppen azokra, akik hirtelen kerültek krízishelyzetbe. Ebben a választási ciklusban – 2017-ben – Idősbarát önkormányzat díjjal is elismerték az önkormányzat e téren végzett munkáját.


Támogatjuk, hogy a mozgás életformává váljon

Budaörsön bőséges a választék, ha valaki sportolni szeretne. A tömegsportot ugyanolyan bőkezűen támogattuk, mint a profi egyesületeket, amelyekben országos, sőt világhírnevet szerzett sportolók is kinevelődtek.
Már a bölcsődékben is odafigyelünk arra, hogy biztosított legyen a mozgás lehetősége. Az óvodákban mindenütt tornaszobákat alakítottunk ki, az iskolák pedig nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas tornatermekkel rendelkeznek.

mellett. Ez várhatóan még az ősszel elkészül. Folyamatosan fejlesztjük a nemzetközi versenyeknek is rendszeresen helyet adó uszoda-sportcsarnokot is. Ebben a ciklusban újult meg a wellnessrészleg, a finn szaunák, a gyermekmedence burkolata, szaunaház jött létre, korszerű beléptetőrendszert alakítottunk ki, és egy kültéri kondipark is nyílt az uszoda területén, amit gyerekek és felnőttek egy- aránt örömmel használnak.
Szintén ebben a ciklusban készült el a Herman Ottó Általános Iskola udvarán egy felnőttjátszótér. Ebben a ciklusban épült az Illyés Gyula Gimnázium udvarán az Aramis Futsal Sportcsarnok, több százmillió forint önkormányzati támogatással, amit nemcsak az Aramis SE használ, hanem az illyéses diákok is. Szintén támogatta az önkormányzat, hogy egy fedett lelátós öltözőépületet építsen a városban a BSC a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozása mellett.


Már nem a Hosszúréti-patakba ömlik Budaörs szennyvize

Az elmúlt öt év talán legnagyobb jelentőségű beruházása az úgynevezett BKISZ-projekt. Sikeres pályázatot követően mintegy másfél milliárd forint- nyi uniós és állami forrást sikerült a városba hozni, amelyből lehetővé vált, hogy a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre jussanak.
A projekt keretében mintegy tucatnyi utca – többek között a Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Fodros, Kisfaludy utcák és Baross köz – csatornahálózata és útburkolata is megújult. Ennek eredménye az is, hogy a budaörsiek szennyvize már nem terheli a Hosszúréti-patakot, még többé-kevésbé tisztított formában sem. Így a patak környéke valódi rekreációs övezetté válhat. Ez a folyamat az elmúlt években már meg is kezdődött: a legutóbbi ciklusban százmillió forintot költöttünk önkormányzati forrásból a patak melletti gyalogos sétányok építésére, öntöttgumi burkolatú futókör kialakítására, parkolóépítésre, valamint egy kutyafuttató megvalósítására a körforgalom másik oldalán.


Lépések a fenntartható fejlődés irányába

A városvezetés elkötelezte magát az önkormányzat és intézményei energiafogyasztásának csökkentése, energiateljesítményük javítása és a káros környezeti hatások mérséklése mellett. Már 2011-ben Fenntartható Energia Akciótervet fogadtunk el, amelyben vállaltuk, hogy 2020-ig legalább 20 százalékkal csökkentjük a város CO2-kibocsátását. A célkitűzés megvalósítása – főleg a lakótelepi panelprogramnak és a napelemes rendszerek kiépítésének köszönhetően – megfelelő ütemben halad. De hozzájárult ehhez az is, hogy 2016-ban közel négyezer lámpatestet energiatakarékos ledes fényforrásra cseréltünk.
A zöldfelületek karbantartása, fejlesztése stratégiai feladatunk. Közel 40 hektár közcélú zöldfelületünk van településen belül, benne gondozott közparkok, sportudvarok, szabadidőparkok. A jelenlegi ciklusban újabb európai színvonalú parkokat, játszótereket alakítottunk ki, például az Ifjúság utcánál vagy a Kőhegyen. Nem véletlen, hogy idén Budaörs lett a régió legjobbja a Virágos Magyarország versenyen.


Utak, járdák újultak meg városszerte

A BKISZ-projekt részeként átépített utak mellett számos más utca is megújult az elmúlt öt évben. Ezek egy részéhez más pályázatokból nyertünk forrásokat, például a Hársfa és Puskás Tivadar utca esetében, ugyanakkor olyanok is voltak, amelyek teljesen önerőből készültek el, mint amilyen például a szervizút. Folytatódott a járdaprogram is, amelynek keretében több száz méter járda újult meg, a parkolóépítési program, a 20 kV-os kábelek föld alá helyezése és a közvilágítási hálózat bővítése, akárcsak az akadálymentesítés. Emellett több helyen új gyalogátkelőhelyek jöttek létre.


Nem adjuk fel a közlekedés fejlesztését

Az autópálya fizetőssé tétele hatalmas forgalmat zúdított Budaörsre. A közlekedési helyzet valódi javulását a metró meghosszabbítása vagy az elővárosi vasútvonal kiépítése eredményezhetné, ami állami feladat. Mi annyit tudtunk tenni, hogy a saját eszközeinkkel igyekeztünk tehermentesíteni a belső útjainkat. Ezt a célt szolgálja a most elkészült szervizút is.
Sok európai település követi már a példánkat a városon belül ingyenes buszközlekedéssel.
Jelentős előrelépés a buszpályaudvar átépítése is. A beruházás novemberre készül el, akkor vehetjük majd birtokba a fedett utasváró épületét, vizesblokkokkal, üzletekkel.


Beruházások, amelyektől otthon érezzük magunkat

Az önkormányzat számos közszolgáltatást ellátó intézményben végzett kisebb-nagyobb felújításokat az elmúlt években is. A tűzoltólaktanya bővítése, korszerűsítése a nagyobbak közé tartozott, amelyre közel 60 millió forintot költöttünk. Emellett megújítottuk a városi könyvtárat, a régi postaépület homlokzatát, ahol új kulturális színterünk, a BABTér is helyet kapott. A helyi védettséget élvező Zichy majorban kávézórészt alakítottunk ki az épület részleges felújítását követően, de történtek felújítási, korszerűsítési munkák a Jókai Művelődési Központ és Latinovits Színház épületében és a Városi Ifjúsági Klubban is.
Egy évtizeddel ezelőtt még nagyon sok kritika ért minket, hogy kevés a kulturális esemény a városban, nincsenek szórakozóhelyeink. Azóta jelentős javulást értünk el ezen a téren. Új
kávéházak, kiállítóterek nyíltak a városban; féltucatnyi fesztiválunk van már, köztük olyan nemzetközi jelentőségű rendezvény, mint a Primanima animációs filmfesztivál; kiváló a színházunk, amelyet különféle díjakkal is elismernek; a PostArt pedig a fiatalok egyik kedvenc helye lett.

Elsődleges a budaörsiek biztonsága

Nagyon fontos tényező az életünkben, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban a lakóhelyünkön, az otthonainkban. Ezért is tekintette ezt a területet kiemelkedő jelentőségűnek az önkormányzat. Évi több millió forinttal támogattuk a helyi rendőrséget, a polgárőrséget, és saját közterület-felügyeletet is működtetünk. Talán ennek is köszönhető, hogy az utolsó adatok alapján Budaörsön az összes bűncse- lekmény 2017 évhez viszonyítva 25,6%-os csökkenést mutatott.


Példaértékű új szolgáltatások

Új, úttörő jellegű szolgáltatásokat is elindítottunk, így például havonta gyermekjogi fogadóórát tart a Városházán a Hintalovon Alapítvány.
Az országban egyedülálló módon helyi esélyegyenlőségi szószólót választottunk, aki a sérülékeny csoportok érdekeit képviseli.
Az önkormányzat által támogatott Budaörsi Tanoda kiemelkedő munkát végez a hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok felzárkóztatása, fejlesztése, tehetséggondozása terén. Tevékenységüknek köszönhetően Budaörsön megszűnt az évismétlés az általános és középiskolákban.
Egyedülálló szolgáltatás a Segít a hivatal rendszer, amelynek munkatársai munkaidőn kívül is tájékoztatást nyújtanak az ügyek menetéről, illetve segítenek azokat előkészíteni.


Néhány, az elmúlt öt évben kapott díjainkból 

  • Kerékpárosbarát Település cím – 2014, 2015
  • Városmarketing Gyémánt díj – 2015, 2016
  • Az év virágos települése – 2016
  • Befektetőbarát település – 2016, Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
  • A „közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák példaértékű közösségi programjai, II. helyezés – 2017, Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Gyerekbarát település díj – 2017, Unicef
  • Humanitárius Település díj – 2017, 2018, 2019, Magyar Vöröskereszt
  • Családbarát Önkormányzat díj – 2018, Nagycsaládosok Országos Egyesülete
  • Az Év Települése díj a régióban – 2019, Virágos Magyarország